Məscİdlər

Məkanlar Kİtabxanası Azərbaycan

Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsinin Müsəlman olmasına baxmayaraq, rəsmi dövlət dini olmayan dünyəvi bir ölkədir. Ölkədə çoxsaylı məscidlərlə bərabər, Erməni Apostol Kilsəsi, Alman Lüteran Kilsəsi, Rus Pravoslav Kilsəsi, Katolik Kilsəsi və altı sinaqoq var. Azərbaycan bu müxtəlifliyi ölkənin böyük qüvvəsi və dəyəri kimi görür.

Zəhmət Olmasa Məkanlar Qalereyasını Seçin

Preparing download
Zipping files